Với sự phát trưởng không ngừng của các lĩnh vực công tác xã hội, đi kèm tăng cơ hội cho nhân viên xã hội và các chuyên gia phục vụ con người để cải thiện cuộc sống của cá nhân được thử thách. Trước khi bước vào lĩnh vực công tác xã hội, điều quan trọng là phải xem xét các kỹ năng cốt lõi cần thiết cho sự nghiệp thành công như là một nhân viên xã hội.

  1. Kỹ năng đánh giá

Theo Hiệp hội nhân viên xã hội quốc tế, một số lượng đáng kể các nhân viên xã hội dành một nửa thời gian của họ trong quản lý hồ sơ. Để thành công, điều quan trọng là phải hoàn thành việc đánh giá chất lượng. Quá trình đánh giá cho thấy khách hàng cần hỗ trợ việc thu thập tài nguyên, và nó cũng cho phép một nhân viên xã hội đánh giá lại khách hàng định kỳ để xác định có hiệu quả và cần thiết hay không.

  1. Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp trong công tác xã hội liên quan đến việc viết và tương thích bằng miệng với khách hàng và các chuyên gia khác. Ví dụ như, nhân viên xã hội cân nhắc việc cung cấp văn bản phải giao tiếp hiệu giao tiếp hiệu quả với các quan chức được bầu để ủng hộ cho nguyên nhân của họ và nhận được nguồn kinh phí cần thiết cho các chương trình. Trong mọi lĩnh vực công tác xã hội, hiệu quả giao tiếp giúp một người biện hộ chuyên nghiệp một cách phù hợp, rõ ràng và súc tích, thể hiện sự chuyên nghiệp và tránh hoặc vượt qua các tình huống khủng hoảng.

  1. Kỹ năng làm việc xã hội

Nhân viên xã hội thường xuyên ủng hộ cho khách hàng của họ. Phát triển tốt kỹ năng vận động cho phép nhân viên xã hội đại diện cho khách hàng của họ và có được các dịch vụ mà cộng đồng cần. Kỹ năng vận động tuyệt vời dẫn đến sự thay đổi tích cực, và điều này giúp khách hàng sống một cuộc sống được thoái thác. Những kỹ năng này được sử dụng ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang để đấu tranh cho các chương trình hiện có, tạo ra các chương trình mới và loại bỏ hoặc điều chỉnh chính sách lỗi thời.

  1. Kỹ năng giải quyết vấn đ

Một trong những mục tiêu của nhân viên xã hội là trợ giúp cho các cá nhân. Để giúp đỡ một ai đó, các chuyên gia phải giúp đỡ để một người làm việc thông qua những thách thức. Kỹ năng giải quyết vấn đề tuyệt vời là nồng cốt trong việc tìm kiếm giải pháp cho các cá nhân và cộng đồng. Ngoài ra, nhân viên xã hội thường xuyên làm việc với nguồn lực hạn chế và ngân sách eo hẹp. Kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết như một hy vọng để vượt qua những trở ngại về ngân sách và hạn chế tài chính.

  1. Kỹ năng tư duy phê phán

Áp dụng lý thuyết công tác xã hội và đưa ra các quyết định chính xác giúp các chuyên gia đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, các chuyên gia phải hành động trong khuôn khổ đạo đức và giáo dục nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức của họ. Đó là khi tư duy phê phán xuất hiện. Tư duy phê phán bao gồm việc tìm kiếm câu trả lời với một đầu óc cởi mở và sử dụng thông tin để phục vụ tốt nhất tình huống hiện tại. Khi sử dụng một cách đúng cách, những kỹ năng này giúp cho từng cá nhân trong suốt các tình huống khủng hoảng và hỗ trợ nhân viên xã hội trong việc sử dụng tốt các nguồn lực sẵn có.

  1. Tôn trọng sự đa dạng

Nhân viên xã hội phục vụ một loạt khách hàng khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tính đa dạng mang lại nhiều thách thức, nhưng nó cũng cung cấp sức mạnh mà có thể sử dụng để vượt qua những trở ngại. Một nhân viên xã hội hiểu rõ điều này có thể phục vụ khách hàng hiệu quả, và làm tăng cơ hội để cải thiện cộng đồng.

  1. Kỹ năng can thiệp

Nhân viên xã hội thường xuyên can thiệp vào các tình huống khẩn cấp có lợi cho cuộc sống của khách hàng của họ. Những can thiệp được cung cấp tốt nhất bằng cách giúp đỡ khách hàng và dựa trên thế mạnh sẵn có của họ. Điều này cho phép khách hàng để phát triển thế mạnh của chính họ và sử dụng chúng khi phát sinh vấn đề trong tương lai, vì vậy họ có thể quản lý độc lập cuộc sống của họ.

  1. Kỹ năng Tư liệu

Tất cả các lĩnh vực công tác xã hội đòi hỏi khả năng tìm kiếm các tài liệu cá nhân về khách hàng. Ví dụ, có nhiều nguồn cung cấp mô tả cho công việc nhân viên quản chế bao gồm: khả năng biên dịch, phân tích, đánh giá và báo cáo các thông tin thu được trong quá trình điều tra. Nếu không có kỹ năng triển khai tài liệu tốt, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dữ liệu của nhân viên xã hội đánh giá thông tin, những can thiệp khủng hoảng và bất kỳ sự trao đổi thư từ với khách hàng của họ hoặc các chuyên gia khác. Tài liệu phải kỹ càng, chính xác và kịp thời để có lợi cho cả khách hàng và các tổ chức cung cấp dịch vụ.

  1. Kỹ năng tổ chức

Nhân viên xã hội phải giữ nguồn lực tổ chức, giữ được sự siêng năng trong việc bảo quản các hồ sơ kỹ lưỡng và chính xác và cả kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Sự chính xác trong tổ chức đòi hỏi phải học tập cách để đơn giản hóa môi trường làm việc, thứ tự ưu tiên, thực hành tốt khả năng đưa ra quyết định và giữ nắm bắt lịch trình của các sự kiện, dự án quan trọng.

  1. Hiểu biết về mối quan hệ của con người

Cuối cùng, nhân viên xã hội phải hiểu rằng lĩnh vực này thuộc về mối quan hệ của con người. Các cặp vợ chồng, gia đình, bạn bè và cộng đồng đều là một phần của hệ thống hỗ trợ cá nhân để bước qua thời gian khủng hoảng. Nếu một nhân viên xã hội không nắm lấy mối quan hệ dựa trên thực tế, nguồn tài nguyên sẽ bị bỏ qua và các vấn đề thường trở nên khó giải quyết. Hiểu được điều này là chìa khóa để trở thành một chuyên gia công tác xã hội.

Nắm vững các kỹ năng quan trọng này giúp tăng cường khả năng của một nhân viên xã hội trong lĩnh vực đầy thử thách này. Học tập, rèn luyện và khám phá bản thân, đều giúp mỗi cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực này.