Trong suốt hai thập kỷ qua, hàng triệu người Việt Nam đã thoát khỏi nghèo đói nhờ phát triển kinh tế mạnh mẽ và sôi động. Kể từ những đầu năm 90, tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm xuống còn 58% và chỉ còn 10% đến năm 2010.

Trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF) tại ngân hàng Thế giới, lãnh đạo toàn cầu đã cam kết thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu xuống còn mức 3% vào năm 2030. Việt Nam vẫn đang trên còn đường thực hiện để đạt mục tiêu đó sớm hơn và cao hơn. Điều này đặt ra thách thức bởi Việt Nam đang phải đối mặt với việc đẩy mạnh giảm nghèo đặc biệt cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thực tế là Việt Nam cần có thêm nhiều việc làm, đặc biệt là việc làm chất lượng cao để giảm nghèo.Vấn đề là ngày càng có nhiều lao động trẻ tham gia vào thị trường lao động. Cụ thể là gần 10 triệu người lao động vào cuối năm 2011. Theo thống kê mới nhất có gần 1 triệu lao động Việt Nam đang thất nghiệp và hơn 1 triệu người đang tìm việc làm. Vì vậy Việt Nam cần phải tạo ra khoảng 1 triệu việc làm mỗi năm, đây là một thách thức lớn vào thời điểm tốc độ tăng trưởng chậm của kinh tế.

Tỷ lệ người thất nghiệp đối với thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi chiếm gần một nửa số người thất nghiệp.Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu việc làm của thế hệ trẻ và cung cấp những công việc chất lượng phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của kinh tế.

Thách thức này thể hiện rõ ràng hơn ở các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam, nơi có quá nhiều lao động nông nghiệp không hiệu quả và hầu như tiền lương không đủ để sống. Hơn nữa sự suy thoái nền kinh tế đã làm cho tình hình thêm tệ hơn, nhiều người có việc làm nhưng với mức thu nhập thấp và không ổn định gây nên gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Khó khăn nữa cho tình hình việc làm ở Việt Nam là môi trường cạnh tranh bên ngoài. Việt Nam đang phải đối mặt với các các nước xuất khẩu hàng hoá có tính cạnh tranh cao và đòi hỏi phải có những cải cách. Vì thế các doanh nghiệp trong nước cần phải có những chính sách ưu đãi nhằm đầu tư phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc cần làm là xóa bỏ các sức ép về chính trị và tập trung mở rộng đầu tư vào các ngành tư nhân nhằm cung cấp thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động.Xây dựng các chính sách hiện đại hóa nhằm gia tăng giá trị trong nông nghiệp và tăng mức thu nhập cho lao động các vùng nông thôn.

Ở các quốc gia khác trên thế giới, các cuộc cải cách về ngành tài chính được tiến hành và Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, minh bạch và các biện pháp để đầu tư vào thị trường tiềm năng này.

Để chuẩn bị cho việc đổi mới, Việt Nam cần có sự cải cách từ hệ thống giáo dục từ mầm non đến giáo dục bậc cao hơn là đại học nhằm xây dựng những định hướng đúng đắn ngay từ đầu. Trong bối cảnh đó, kỹ năng chính là vấn đề then chốt. Ngân hàng thế giới đã nghiên cứu về kỹ năng mà các nhà tuyển dụng ở Việt Nam đang tìm kiếm không chỉ là về kỹ năng về kỹ thuật mà còn có các kỹ năng mềm khác như tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

Ngoài ra chính phủ còn có các chính sách dự phòng nhằm đáp ứng thách thức bao gồm các quỹ công cho khoa học, toán học, kỹ thuật nghiên cứu và phát triển. Đồng thời cũng cần tập trung vào việc đảm bảo rằng các quỹ được phân bổ sao cho hợp lý nhằm mục tiêu tài trợ cho các học bổng và cho vay đặc biệt đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số, khuyến khích sự  liên kết giữa các trường đại học và các ngành được lựa chọn để nâng cao chất lượng của chương trình giảng dạy cũng như hỗ trợ doanh nghiệp.

Và cuối cùng vấn đề tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao hơn không chỉ là một thách thức đối với chính phủ mà còn là một lời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam chung tay để vì thế hệ tương lai.